Wat is bewindvoering en hoe bewindvoering aanvragen?

Als iemand niet meer in staat is om zijn eigen geldzaken te regelen, kan hij of zij bewindvoering aanvragen. Ook anderen kunnen bewindvoering aanvragen voor iemand anders. Bijvoorbeeld kinderen voor een demente ouder. Of ouders voor hun kind met een beperking. Bewindvoering is een laatste redmiddel. Bijvoorbeeld als er serieuze geldproblemen zijn (schuldproblemen), lichamelijke of geestelijke beperking of bij vermoeden van financiële uitbuiting.

Om bewindvoering aan te vragen ga je naar de rechter. Dit moet je samen doen met een bewindvoerder.

In Rotterdam staan ruim 6.000 mensen onder bewind. In 2014 waren dit er nog maar 1.400. De grote stijging komt met name doordat er een verruiming in de Wet is opgenomen. Ook problematische schulden werden een reden om bewindvoering te kunnen aanvragen. In Rotterdam zijn ruim 4.700 mensen onder bewind gesteld vanwege die problematische schulden.
Bewindvoering is een maatregel die genomen wordt om iemand te beschermen. Soms tegen zichzelf, maar soms ook tegen anderen. Als iemand onder bewind wordt gesteld, dan kan hij zelf niet meer zelf over zijn geld of vermogen beschikken. Het beheer komt in handen van een bewindvoerder.

Naar de rechter: bewindvoering aanvragen

Bewindvoering aanvragen voor uzelf of voor een ander, vraagt u aan bij de kantonrechter. Op de site rechtspraak.nl kun je hiervoor diverse formulieren vinden waarmee de aanvraag kan worden ingediend. Daarnaast moet u aan de rechter aangeven welke bewindvoerder u heeft gekozen. U mag de bewindvoerder dus zelf kiezen. Als alle formulieren zijn verstuurd naar de rechtbank, dan wordt u uitgenodigd voor een zitting. Deze zitting is besloten. Een advocaat heeft u dus niet nodig. Wel betaalt u griffiekosten (ongeveer 80 euro). Tijdens de zitting stelt de rechter vragen aan u en neemt een besluit. Wie onder bewind staat, mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Dat doet de bewindvoerder. De rechter controleert jaarlijks of de bewindvoerder die taak goed en eerlijk uitvoert. Dat laatste gaat door middel van rekening en verantwoording die de bewindvoerder moet opstellen en aan de rechtbank moet sturen.

 

Kan het ook anders?

Bewindvoering is een ingrijpende maatregel die wordt vastgesteld door de rechtbank. Een andere variant die op hier veel op lijkt is budgetbeheer. Een verschil met bewindvoering is dat deze op vrijwillige basis is. Bij problematische schulden is bewindvoering vaak de beste keuze, omdat de bewindvoerder met alle schuldeisers afspraken kan maken. Heb je vragen wat voor jou het beste is? Stel ze gerust. Wij helpen graag.

Onze bewindvoerders